"Szék Készítése a "Semmiből""
Részletek a hírekben!
 
   
 
 
Naprakész hírek...                                         240 fórumozó...                                         Számos magyar oktatóanyag...                                         Videóanyagok magyarul is...                                         Letölthető fájlok...                                         Textúrák...                                         Összegyűjtött linkek...
 
  Rólunk
Hírek
Fórum
Kihívás
Kapcsolatok
Galéria
Aktuális, 2015
2014, 2013
2012, 2011
2010, 2009
Leírások
Kezdő leckék
Haladó leckék
Egyéb leírás
Billentyűk
Videóanyagok
Kezdő videók
Haladó videók
Egyéb videók
Tippek, trükkök
Letöltés
BLEND fájlok
Textúrák
Linkajánló
Archivum
Projektek
BlendRace SokoTruck
Flipper MB game
 
 

Billentyű-kombinációk a Blenderben

 
 
Csoport Billentyű Fókusz Mód   Hatás
0 0-9 Váltás a fóliák(layers) között
 0-9   Fólia(layer) hozzáadása a megjelenítettekhez
Tab TAB Oda-vissza váltás szerkesztő-mód (edit mode) és a jelenlegi között
 TAB Oda-vissza váltás póz-mód (pose mode) és a jelenlegi között
TAB Oda-vissza váltás görbeszerkesztő-mód (curve edit mode) és a jelenlegi között
A A Minden kijelölése / Kijelölések megszüntetése
 A Beszúrás menü (Add menu)
 A Nyújtás és elforgatás alkalmazása
 A Animáció lejátszása
 A Deformáló(Latice) alkalmazása / Megduplázás
 A Animáció lejátszása a jelenlegi és az összes többi keretben
B B Körülhatároló kijelölés / kijelölés megszűntetés
B, B Kijelölés / kijelölés megszűntetése ecsettel
 B Render határának meghatározása
C C Az ablak középpontjának a 3D kurzorhoz igazítása
 C Kurzor visszaállítása az origóba
 C Másolás menü (Copy menu)
 C Konvertálás menü (Convert menu) (Ha lehet konvertálni)
C Az aktuális képkocka hozzárendelése a kijelölt kulcsokhoz
C Kép váltása
D D Másolat létrehozása (Megduplázás)
 D Másolat létrehozása (Megduplázás)
 D Hálós nézetben (wire) jelenítse meg a képek alfáját
 D Egy adat-csatolt másolatot hoz létre
E E Bővítés (Extrude)
F F Oda-vissza váltás lap-kijelölő mód (face select mode) és a jelenlegi között
F él(edge) v. lap(face) készítése / Görbe összekapcsolása
F Y szűrő (Filter Y) beállítás
F Egyenletes kitöltés (BeautyFill)
 F Lapok(faces) rendezése
 F Lapok(faces) átkonvertálása háromszögekké(triangles)
 F Élek(edge) megfordítása
G G Mozgatás (grab/move)
 G Pozíció törlése (Blender 2.25)
G Csoportosítás menü (Group Menu)
G A kijelöltek hozzáadása a csoporthoz(group)
G A kijelöltek eltávolítása a csoportból(group)
H H Handle típusa: igazított / szabad (váltás)
H A kijelölt csomópontok(verteces) elrejtése
 H Handle típusa: automatikus. (Lásd: V)
 H A ki nem jelölt csomópontok(verteces) elrejtése
 H Automatikus Handle kiszámítás
I I Képkocka-kulcs menü (Insert Keyframe menu)
J J A render-lap (render page) lecserélése a render ablakban
 J A kiválasztott objektumok(objects) összekapcsokása(join) (Nézd meg a P-t is!)
 J NURBS: Új szakasz(segment) beszúrása
 J A kijelölt kulcsok(keys) összekapcsolása(join)
K K Az objektumok kulcsainak(keys) rajzolása / elrejtése (váltás)
K Kulcsok(keys) / görbék(curves) megjelenítése (váltás)
 K Csontváz(skeleton) hozzáadása egy IKA-hoz
 K A csomópont-festés(vertexpaint) színeinek törlése
L L Helyi menü (Local menu). (Lásd még: U)
L A kijelölt csomópontok(verteces) hozzárendelése(linked) a kurzorhoz
 L Hozzárendelés menü (Linked menu) kiválasztása
 L Hozzárendelés menü (Linked menu)
 L A kijelölt csomópontok(verteces) hozzárendelése(linked) a kijelölt csomóponthoz(selected vertex)
 L Helyi menü (Local menu)
M M Áthelyezés másik fóli(ák)ra (layer(s))
M Meta csoport (Meta strip) készítése
N N Szám (lebegő) eszköztár
 N A csontok elforgatásának szögét újraszámítja
 N Normálok újraszámítása a felület külsejére
 N Normálok újraszámítása a felület belsejébe
O O Oda-vissza váltás arányos csomópont-szerkesztő mód (proportional vertex editing mode) és a jelenlegi között
 O Lágy / meredek esés arányos csomópont-szerkesztő módban
O   Fájl újra megnyitása
O Az eredeti viszonyitási pontot törli
P P Játék motor(game engine) elindítása (Blender 2.25)
P Csomópontok(verteces) leválasztása az objektumról (Lásd: J)
 P Szülő(parent) létrehozása
 P Csomópont(vertex) szülő(parent) kapcsolat létrehozása
 P Szülő menü (Parent menu) törlése
 P A szülő(parent)-gyerek(child) viszony megfordítása
Q Q Kilépés a Blenderből
R R Forgatás(rotate)
R   Az egér mozgását rögzíti IPO görbeként (IPO curve)
 R NURBS egy sorának kiválasztása
 R Elforgatás törlése
R, X   Elforgatás az X tengely mentén
R, X, X   Elforgatás az objektum saját (local) X tengelye mentén
R, Y   Elforgatás az Y tengely mentén
R, Y, Y   Elforgatás az objektum saját (local) Y tengelye mentén
R, Z   Elforgatás a Z tengely mentén
R, Z, Z   Elforgatás az objektum saját (local) Z tengelye mentén
S S Méretezés
 S Illesztés menü (Snap-to menu)
 S Penge (Shear)
 S Kövérítés (Shrink Fatten)
S, X Tükrözés az X tengely mentén
S, Y Tükrözés az Y tengely mentén
T T A 3D görbe (3D curve) dőlése
 T Háromszögekké(triangles) konvertálás
 T Követés (track-to) bekapcsolása
 T Követés (track-to) kikapcsolása
 T Blenchmark (kimenet a konzolon)
U U Single User menü
U Adat-buffer újratöltése
U   "FaceSelect" mód: UV menü
 U Az aktuális fájl elmentése alapértelmezettnek (induláskor ez jön be)
V V Csomópont-festés (Vertexpaint) ki-/bekapcsolása
V Vektor handle (Lásd: H)
 V A nézetet a kijelölt csomópontokhoz(verteces) igazítja
 V Az objektumot méretezi az anyagok(materials)-textúrák(texture) arányában
W W Speciális szerkesztési lehetőségek menü (Special edit menu)
W Boolean (Unio, metszet...)
 W A kijelölt csomópontok(verteces) letörése(warp) a kurzor körül
 W Az aktuális fájl elmentése
 W A kijelöltek kiírása videoscape formátumban
X X Törlés menü (Erase menu)
 X Minden törlése
Y Y Split selected from the rest
Z Z Hálós / kitöltött megjelenítés váltása
Z Nagyítás
 Z Hálós / árnyékolt megjelenítés
 Z Árnyékolás kiszámítása
bal Kurzor áthelyezése / gesztusok / csomópont-festés (vertex paint)
 bal Csomópont (vertex) hozzáadása
közép Nézet forgatása
 közép Nézet csúsztatása
 közép Közelítés/távolítás
jobb Kijelölés
 jobb Hozzáadás a kijelöléshez
 / Helyi(local) és globális(global) nézet
 * A nézetet az objektum felé forgatja
 0 Kamera nézet
 0 Egy nézetet készít
 0 Visszaállítja az utolsó kamera nézetet
 137 Elöl-, jobb- és felülnézet
 137 Hátul-, bal- és alulnézet
 2468 Nézet forgatása
 2468 Nézet csúsztatása
 5 Perspektívikus / ortogonális nézet
 9 Újrarajzolás
Fn F1 Fájl betöltése
 F1 Fájl beszúrása(append) / csatolása(link)
F2 Fájl mentése
 F2 Fájl mentése *.dxf formátumban
F3 Renderelt kép mentése
 F3 Node editor nézet
F4 Fény(Lamp) panelok kiválasztása
 F4 Data select panelok kiválasztása
F5 Anyag(Material) panelok (ismételt lenyomással válthatsz az alsóbb kategóriákban)
 F5 3D nézet
F6 Textúra (Texture) panelok kiválasztása
 F6 IPO nézet
F7 Animációs(Animation) panelok kiválasztása (ismételt lenyomással válthatsz az alsóbb kategóriákban)
 F7 Panelok(Button) nézet
F8 Környezet(World) panelok kiválasztása
 F8 Sequence window
F9 Szerkesztés(Edit) panelok kiválasztása
 F9 Objektum kezelő (Object orient) nézet
F10 Render panelok kiválasztása
 F10 UV és képszerkesztő (UV/Image editor) nézet
F11 Lerenderelt kép megnézése
 F11 Szövegszerkesztő (Text edit) nézet
F12 Kép renderelése
 F12 Image Select nézet